UITFASERING KOUDEMIDDELEN

Wat zijn koudemiddelen

Koudemiddelen zijn de gassen die in koel- en vriesinstallaties worden gebruikt. Door verdamping en condensatie onttrekken deze gassen warmte aan een ruimte en verplaatsen deze. Deze gassen, de zogenaamde HFK-koudemiddelen, bevatten vaak fluor en hebben daarmee een hoog Global Warming Potential (GWP). Bij lekkage vormen ze een groot risico voor de ozonlaag en dragen bij aan de opwarming van de aarde.

Het gebruik van koudemiddelen is inmiddels door Europese regelgeving aan banden gelegd via de F-gassenverordening. (https://www.nvkl.nl/f-gassenverordening/)

Bekijk onze info-video

Wat zijn de gevolgen van de Europese F-gassenverordening

De Europese F-gassenverordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen. Deze komen voor in vele klimaatinstallaties en koel- en vriessystemen. Voor eigenaren van dergelijke installaties kan dit grote gevolgen hebben.

De twee belangrijkste gevolgen zijn:

 • De frequentie van de lekcontroles wordt verhoogd. Deze wordt niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg, maar op basis van de inhoud in CO2. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles.
 • De koudemiddelen met een hoog GWP worden uitgefaseerd.De productie van de HFK’s wordt beperkt, maar de vraag is op dit moment nog erg hoog. De prijzen stijgen daardoor fors.

Voorkom hoge kosten,

Laat u adviseren!

  Welke koudemiddelen zijn verboden

  Het doel is het milieu te beschermen door een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK’s. Zo wordt afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030.

  Is al sinds 1 januari 2015 verboden

  Bevatten naast HFK’s ook R22. Daarom zijn ook deze koudemiddelen sinds 1 januari 2015 verboden.

  Zijn synthetische koudemiddelen met een GWP waarde <2.500 en vallen daardoor onder een productiebeperking.

  Installaties met deze koudemiddelen mogen vanaf 1 januari 2020 alleen nog worden bijgevuld met gerecycled R404A of R507. Vanaf 1 januari 2030 zijn deze middelen geheel verboden.

  Wat zijn HFO’s

  HFO’s vormen de nieuwste generatie synthetische koelgassen. Deze koelgassen zijn ontwikkeld als vervanger voor hoog-GWP-koudemiddelen en dragen nauwelijks bij aan het broeikaseffect. De GWP van HFO’s is daardoor een stuk lager dan van HFK’s en ligt rond de 1, dit in tegenstelling tot R134a met een GWP van 1430.  Uit onderzoeken komt naar voren dat aanpassingen in koelsystemen mogelijk zijn en dat met HFO’s vergelijkbare rendementen haalbaar zijn. HFO’s zijn daarmee een goed alternatief voor HFK’s.

  Wat zijn natuurlijke koudemiddelen

  Natuurlijke koudemiddelen tasten de ozonlaag niet aan, ze hebben een zeer laag of geen GWP. Voorbeelden zijn ammoniak, CO2 en propaan, deze zijn minder schadelijk voor het milieu en daarmee een goed alternatief voor synthetische koudemiddelen.

  Nu de regels voor het gebruik van schadelijke koudemiddelen steeds strenger worden is de overstap naar natuurlijke koudemiddelen sterk aan te raden.

  Wat kun je als eigenaar van een koelinstallatie doen

  Om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een beperkte beschikbaarheid van het koudemiddel dat u nodig hebt en daarmee voor hoge kosten komt te staan is het belangrijk dat u op tijd weet wat de gevolgen voor uw koelinstallatie zijn.

  Ons advies is o.a. afhankelijk van de staat van de koelinstallatie, het koudemiddel dat wordt gebruikt, besparingsmogelijkheden en de toekomstplannen van u als ondernemer.

  Stel dat uw huidige koelinstallatie aan vervanging toe is, dan is het een goed moment om over te stappen op natuurlijke of HFO koudemiddelen. Het voordeel is dat u als ondernemer hiervoor aanspraak kunt maken op fiscale regelingen. Bovendien zijn deze alternatieve koudemiddelen op de langere termijn energiezuiniger en dus goedkoper.

  Een bestaande koelinstallatie kan worden aangepast voor de lagere GWP koudemiddelen. Dat noemen we retrofit. Het nadeel hiervan is wel dat ook deze middelen op termijn moeilijker verkrijgbaar zijn en duurder worden.

  WAAROM KIEZEN VOOR WEHAKO

  KANTOOR TELEFOON

  0174 510 045

  24/7 SERVICE

  WIJ ZIJN ALTIJD PARAAT

  STORING MELDEN

  0174 510 045

  KANTOOR TELEFOON

  0174 510 045

  24/7 SERVICE

  Wij zijn altijd paraat.

  STORING MELDEN

  0174 510 045