Algemene voorwaarden

Al onze leveringen en verkopen geschieden volgens de algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie-, en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabricaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 onder nummer: 25/2015.

NVKL Leveringsvoorwaarden
NVKL Leveringsvoorwaarden Consumenten
Aanvullende leveringsvoorwaarden prijsstijgingen en levertijd

WAAROM KIEZEN VOOR WEHAKO

KANTOOR TELEFOON

0174 510 045

24/7 SERVICE

WIJ ZIJN ALTIJD PARAAT

STORING MELDEN

0174 510 045

KANTOOR TELEFOON

0174 510 045

24/7 SERVICE

Wij zijn altijd paraat.

STORING MELDEN

0174 510 045